Нашата „Работилница за сувенири и бижута от дърво“ се намира в с. Джурово, община Правец, София- област, в сграда от бившия стопански двор (ТКЗС), която сами ремонтирахме и пригодихме за нашето производство. Чрез тази работилница (създадена по проект  BG05M9OP001-2.010-0194-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“) ние искаме хора от малцинствените групи да променят живота си чрез ангажирането за първи път в живота им в законна работа.

По този начин се променя не само живота на семействата на тези хора, а и средата в цялото село, тъй като ние целим не само да произвеждаме прекрасни изделия, а да работим с нашите колеги за цялостна промяна към общуването в семействата им, отглеждането и възпитанието на децата им и цялостното възприемане на мястото и ролята им в обществото.

 Вдъхновени от заобикалящата ни среда ние създаваме уникални изделия, комбинирайки  по хармоничен начин дърво с естествени камъни, епоксидна смола, конопени въжета, стъкло и метал.  Изделията ни дават израз на естествената красота на материалите , а в работата си не използваме автоматизирани машини като копири и CNC- рутери.