Нашата мисия в с. Джурово е много повече от това да създадем трайно работеща дърводелска арт-работилница- целим трайна промяна сред ромската общност там. И сме твърдо убедени, че трайната промяна в живота на хората от маргиналните общности преминава през обучението на децата им. Невъзможно е да изпълним успешно нашата мисия без да постигнем промяна в начина, по който родителите възпитават децата си и оценяват важността на образованието им. Тази промяна започва с намирането на трайна заетост на родителите в нашата арт-работилница, водещо до подобряване на условията на живот на семействата и качеството на консумираната от тях храна и продължава чрез работата с тях на психолог и социален работник.