Много хора си задават въпроса- какво е социална икономика? А какво е социално предприемачество?

Общоприето е схващането, че икономическите „играчи“ се вълнуват от максимизиране на приходите си и минимизиране на разходите си- т.е. максимална печалба. И тъй като в икономиката има множество икономически „играчи“, това движи цялата икономика напред. Естествено, държавата се намесва с държавните регулации, но като цяло движещият мотив е получаването на максимална печалба от вложените в бизнеса средства. Работниците получават заплащане за положения от тях труд, като потребяват не само продукти, без които не биха могли да живеят нормално и да отглеждат своите деца, а и продукти, носещи удовлетворение. Това заедно с все по-нарастващо потребление на стоки извън тези от „първа необходимост“ е другият двигател за развитието на икономиката.

Това е особено валидно за капиталистическата икономиката през 20-ти век. През 21-ви век обаче започна промяна в разбирането кое води до удовлетвореност от работата при работниците и от развитието на бизнеса при работодателите. Все повече, най-често по-младите, работници  държат все повече на гъвкаво работно време, така че да имат повече възможност да удовлетворяват своите потребности извън осигуряването на базовите потребности. За тях все по-голямо значение има и в каква фирма работят- нейният имидж в обществото, както и това, дали има политики за „социална отговорност“. Самите фирми все повече са заинтересовани да имат все по-голям принос към благосъстоянието на обществото, като така градят по-добър имидж, а и привличат по-млади служители. 

Все повече хора (особено по-млади ) решават, че корпоративната среда не е това, което им носи удовлетворение. Те решават да започнат собствен бизнес, който да носи повече полза на обществото, решавайки чрез функционирането си конкретен проблем чрез печалбата от бизнеса. И макар да няма общоприето определение можем да обобщим, че когато поне половината от печалбата на даден бизнес да се разпределя за решаването на значим социален проблем в обществото, то това е социално предприемачество.  Различните фирми, работещи в сферата на социалното предприемачество, оформят социалната икономика.

В България има традиции в областта на социалното предприемачество. Още в края на 19-ти и в началото на 20-ти век една част от предприемачите отделят огромна част от печалбите на своя бизнес за социално важни цели-  строели са се училища, читалища, университети, деца от социално слаби семейства са завършвали училище, полагали са се грижи за деца-сираци, създавали са се кооперативи. През времето на социализма предприятията за заетост на хора с увреждания (например „Тих труд“) са също социални предприятия. Но истинският разцвет на социалното предприемачество у нас е след 2010-та година.

Това може да се обясни както с промяната в мисленето на по-младите хора, така и с възможността да се получи ноу-хау от организации в страни, където социалното предприемачество започва своето развитие в края на 20-ти и първите години на 21-ви век. В последните години започва да се оформя и екосистема, в която да се зараждат и развиват социалните предприятия. В областта на стартирането на социален бизнес може да се отбележат различни конкурси и инициативи (у нас- напр. „Промяната“ на  Фондация Reach for change и Нова броудкастинг груп, както и международни- напр.конкурса на  Chivas regal ), в които не само се получават парични награди, а и се извършва обучение на бъдещите социални предприемачи. Организации като БЦНП (Български център за нестопанско право) организират такъв конкурс и обучение за социално предприемачество за НПО (неправителствени организации). По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се социални предприемачи да кандидатстват и получат финансова помощ за създаване и развитие на социален бизнес. Има и различни инициативи като базари на социалните предприятия, в които социални предприятия показват пред колеги и потенциални клиенти своите продукти.

Можем да обобщим, че в България се оформя среда, в която да се развива социалното предприемачество. В поредица от публикации ще разгледаме по-подробно различните аспекти на социалното предприемачество и социалната икономика.